[1]
2022. Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 100 let. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.