[1]
2022. Priročnik primerov pedagoške prakse poučevanja in učenja na univerzitetnem nivoju z osredotočenostjo na naravoslovno-matematična področja. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.