[1]
2022. Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij: Slovenski podjetniški observatorij 2021. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.