[1]
2022. Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.