[1]
2021. Gospodarjenje na travinju za ogljik in učinkovita raba dušika iz gnojevke. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.