[1]
2021. Opcije, terminske pogodbe in model binomskega drevesa: Skripta pri predmetu Temelji finančnega inženiringa. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.