[1]
2020. Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.