[1]
2020. ROSUS 2020 - Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2020. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.