[1]
2019. Elektromagnetno polje: učbenik za študente fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.