[1]
2019. Kožne in spolne bolezni. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.