[1]
2017. Konstrukcijske lastnosti in uporaba celičnih gradiv: Skripta. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.