[1]
2017. ROSUS 2017: računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2017 : (zbornik 12. strokovne konference). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.