[1]
2014. Stanje slovenskega podjetništva in izzivi izobraževanja za podjetnost: Slovenski podjetniški observatorij 2013. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.