DORA - Deklaracija o vrednotenju raziskovalnega dela

2019-07-26

Rezultat iskanja slik za DORA declaration

Senat Univerze v Mariboru je na seji potrdil pristop Univerze v Mariboru k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA) iz leta 2013. S tem je Univerza v Mariboru prva slovenska raziskovalna institucija, ki bo pristopila k tej globalni pobudi za izboljšanje načinov vrednotenja raziskovalnega dela in ustrezno dopolnitev bibliometričnega vrednotenja s kvalitativno presojo. 

Dne 8. 7. 2019 je ARRS podpisala Deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela – DORA, ki predstavlja tudi globalno gibanje za kvalitativno vrednotenje znanstvenega dela in je nastala na podlagi deklaracije v San Franciscu leta 2012. Deklaracijo DORA podpisujejo financerji, raziskovalne inštitucije, založniki in tudi raziskovalci. Agencija sledi načelom DORA in jih v dobršni meri že udejanja. Podpis deklaracije DORA je utemeljen na doslej uvedenem odmiku od kvantitativnega vrednotenja in predstavlja zavezo ARRS za nadaljevanje procesa krepitve kakovosti ocenjevalnih postopkov.

Dne 24. 6. 2019 je direktor ARRS  prejel povabilo prof. Stephena Curryja, predsednika usmerjevalnega odbora DORA, ki je s povabilom k pobudi DORA (ang. Declaration on Research Assessment) ARRS naslovil kot eno izmed prvih pristopnic Koalicije S za odprti dostop, ki med drugimi v načelih delovanja spodbuja krepitev praks, skladnih z deklaracijo DORA. Znanstveni svet agencije je pristop ARRS k deklaraciji DORA  obravnaval na 11. seji dne 3. 7. 2019 in pristop podprl.

Več: Univerza v Mariboru

Več: ARRS