Poslušam in tipam

2019-04-14

Od 15. 2. 2019 je pod vodstvom izr. prof. dr. Alenke Valh Lopert (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru) potekal projekt Poslušam in tipam (PiT). Študentke in študent različnih študijskih programov s FF, PeF in FERI UM so na osnovi objavljenega besedila mag. Igorja Plohla Lev Rogi najde srečo (Založba Pivec) izdelali unikatne tipanke v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku ter ustrezne zvočne posnetke kot priloge.Pedagoške mentorice v projektu so bile tudi doc. dr. Jerneja Herzog (PeF UM), doc. dr. Aksinja Kermauner (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem) in red. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec (FERI UM). Strokovni sodelavki, predstavnici partnerjev v projektu, sta bili Zala Stanonik (Založba Pivec) in Darinka Lozinšek (Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije). Študentke in študent: Leona Nikolaš, Saša Ul, Agnes Kojc (medjezikovne študije), Sarah Jerebic (slovenski jezik in književnost), Urška Lešnjak, Sara Cetl (likovna pedagogika), Tina Janžekovič, Andrejka Pek, (predšolska vzgoja), Sara Zmrzlak, Klemen Polanec (medijske komunikacije). Tipanke so izšle pri Univerzitetni založbi in bile prvič predstavljene javnosti v Univerzitetni knjižnici v okviru Zasedanj s knjigami.

IMG_20190423_151430_(002)5.jpg